Повідомлення

Інформація до загальних зборів ПрАТ "МІОРИТМ", які відбудуться 27 квітня 2021 року

[18.03.2021]
1. Кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про загальні збори: Загальна — 36143 шт. Голосуючих — 33552 шт. 2. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреності на право представляти інтереси акціонерів. 3. З проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів можна ознайомитись в повідомленні про проведення загальних зборів, яке розміщено на сайті. 4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, акціонерами, які володіють більш як 5% акцій товариства не пропонувались. 5. Кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Загальна — 36143 шт. Голосуючих — 33552 шт.

Назад